Piątek, 25 kwiecień 2014 r.
Jarosława, Marka, Wiki
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Piątek
Dz 4,1-12; J 21,1-14;
Bez umartwienia nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości
Zamierzenia
Polecamy
Pliki do pobrania
Materiały duszpasterskie
Nasza Służba 08/2014
Informator
Diecezji Polowej
Strona Główna

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2014
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@wp.mil.pl;